MYiNNERME

Öppna ditt barns inre

Myinnerme är en psykologi-app till föräldrar som vill stötta sina barn i arbetet med deras utmaningar, och till barn som är redo att gå till botten med problemen och må bättre.

Föräldrarna laddar ned appen och bjuder in sitt barn att göra detsamma. Som förälder får du vägledning i hur du stöttar ditt barn genom arbetet med de känslomässiga problemen. Barnet får arbeta med problemen genom lärorika, lekfulla och forskningsbaserade program om bl.a. ilska, sorg, blyghet och sömnproblem.

Myinnerme baseras på psykologiska teorier, aktuella psykologiska forskningsresultat och flera års klinisk erfarenhet från arbetet med barn och unga. Appen är utvecklad av barn- och ungdomspsykologen Marie Ulstrup i samarbete med Louise Herping Ellegaard, medstiftare av Clio, samt ett team med illustratörer, utvecklare m.fl.

Utvecklat för barn i åldrarna 8–16 och deras föräldrar

Både förälder och barn laddar ned appen och samarbetar för att få barnet att blomstra och må bättre. Programmen är skapade för barn i åldern 8–16 år.

Appen är perfekt till dig som behöver hjälp och rådgivning för att hantera ditt barns problem, men inte behöver att barnet går i terapi. Till dig som föredrar den 100% flexibla och förtroliga hjälp som ditt barn kan få genom en app. Och till dig vars barn hamnat på en oöverskådligt lång väntelista till en barn- och ungdomspsykolog.

Appen kan också användas som ett komplement till pågående behandling.

Få ett lyckligare och klokare barn

Genom att arbeta med sig själv blir ditt barn mer medveten om sitt inre liv. Barnet lär sig om sina känslor och tankar och inser vad en själv kan göra för att må bättre. Du kommer att se ditt barn bli glad och stolt när han eller hon lär sig att förstå och hjälpa sig själv. Glädjen smittar av sig på andra områden i livet – och det är den glädjen som gör att ditt barn kommer att må bättre.

Våra forskningsbaserade program

Myinnerme har 4 program som är baserade på psykologiska teorier, aktuella forskningsresultat och flera års klinisk erfarenhet från arbete med barn och unga.

Övningarna i programmen är baserade på en psykologisk metod som kallas kognitiv beteendeterapi. Det är en inspirerande och praktisk metod för att tackla och övervinna sina utmaningar.

Vi jobbar på att utöka listan över program så att du kan hitta hjälp för ditt barns utmaningar.

Ilska

Få ditt barn i bättre balans

Sorg

Hjälp ditt barn igenom sorgen

Blyghet

Arbeta med ditt barns blyghet

Corona

Få hjälp för din oro för Corona

Covid

Rart at man kan bruge en
app, så man ikke nødvendigvis
behøver tale højt om sin vrede

Dreng

Rart at man selv kan styre tempoet
i samtalen – man kan
pause, spole tilbage mm.

Dreng

Det var en meget pædagogisk
fremstilling, så nu forstår jeg
det faktisk bedre selv

Mor

Det var en nem app at bruge, så
man lagde ikke mærke til,
at det var en app

Pige

Jeg lyttede bedre efter og
gjorde mig mere umage,
fordi det var en app.

Dreng 11 years