Barnfokuserad kognitiv beteendeterapi

MYiNNERME är en psykisk hälsa app baserad på barnfokuserad kognitiv beteendeterapi – som utvecklats av den danska barnpsykologen Marie Ulstrup.

Fler och fler barn har psykiska problem, vilket leder till sorg, ensamhet, huvudvärk, buksmärta eller självskada.

Detta har stora negativa konsekvenser för barnet, men också för den närmaste familjen. Studier visar att ju tidigare du tar hand om barns psykiska ohälsa, desto större är chansen att de inte behöver terapi.

MYiNNERME-appen lär både barn och föräldrar hur man enkelt hantera svåra känslor – med fokus på ämnen som ilska, oro för corona, blyghet, sorg, mobbning och mindfulness.

Ilska

Få ditt barn i bättre balans

Mindfulness

Sorg

Hjälp ditt barn igenom sorgen

Att vara ung i en pandemi

Få hjälp för din oro för Corona

Covid

Blyghet

Arbeta med ditt barns blyghet

Mobbning

Hjälp ditt barn hantera mobbning

bullying kids

⭐️️️⭐️️️⭐️️️⭐️️️⭐️️️

“Denna app var väldigt bra! Den hjälpte mig att inte vara lika blyg och det gav också mina föräldrar en chans att förstå hur jag kände och tänkte. Rekommenderar!”