Bli av med ditt barns blyghet

Ett forskningsbaserat psykologiskt program som kan hjälpa ditt barn att blomstra i sociala situationer, och som ger dig kunskap och råd om hur ni kan arbeta med ditt barns blygsel och sociala fobi.

Jag är tråkig och har ingenting att komma med!

Jag ser konstig ut!

Ingen orkar lyssna på mig!

Det är den sortens tankar ditt barn kan gå runt och bära på om barnet lider av blyghet. Och det räcker inte med att du som förälder berättar för din son eller dotter att han eller hon duger.

Det kan finnas många orsaker till barnets blyghet. Kanske blir barnet blyg i skolan? Kanske är det bara vid stora tillställningar med mycket folk?

Vissa upplever bara blyghet ibland. Men för några barn och unga kan blygheten vara så stor att de håller tillbaka sig själva. Över tid kan de negativa tankarna förstärkas och resultera i att barnet helt undviker att säga något i situationer där det är flera människor iblandade

Det är ju dock svårt att helt undvika situationer med andra människor, och det är varken ett hälsosamt eller hållbart sätt hantera blyghet på.

Den goda nyheten är att du och ditt barn kan jobba med blygheten och den sociala osäkerheten.

I Myinnerme’s program om blyghet får du och ditt barn psykologisk kunskap och råd om hur ditt barn kan börja blomstra i sociala situationer. Ni lär er vad blyghet är och får konkreta övningar som lär barnet att hantera sin blyghet.

Programmet kan fungera som ett komplement till aktuell behandling eller medan du väntar på behandling till ditt barn. Eller för dig som inte har lust att söka hjälp hos psykolog, men ändå vill arbeta med ditt barns blyghet. Då erbjuder en digital lösning som Myinnerme både flexibilitet och förtroende.

 

Blygheten kan ta kontrollen

Ditt barn är inte ensam om att vara blyg. Det är en känsla som alla känner igen. De flesta har någon gång känt sig osäker i ett socialt sammanhang och blivit blyg inför att möta nya människor. Det är en väldigt vanlig reaktion, speciellt hos tonåringar som håller på att ta reda på vilka de är och hur de vill vara.

För vissa barn och unga kan blygheten vara så stor att de håller tillbaka sig själva. De undviker att träffa nya människor eller att säga någonting i större samlingar människor på grund av rädsla för att bli bedömda negativt av andra. Manga av dessa barn och unga upplever att de inte kan vara med på samma saker som sina jämnåriga. Blygheten har tagit överhanden, och det kan vara svårt att ta tillbaka kontrollen.

Det kan vara mycket obehagligt för ditt barn att känna så.

Det är viktigt att du lär ditt barn att det inte är något fel på henne eller honom. Blyghet är ingen sjukdom. Det är en blandning av många olika känslor, som du och ditt barn kan arbeta med.

Hur blir man av med sin blyghet?

När man har problem med blyghet och social fobi, kan man ha nytta av något som kallas kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en effektiv psykologisk metod där ni lär er om barnets problem och får hjälp att utmana dem. Helt konkret handlar det om att ni lär er hur barnets tankar och handlingar hänger ihop. Genom att ändra hur barnet tänker och agerar i sociala situationer, kan barnet bli av med sin blyghet.

I Myinnerme’s program om blyghet får ni övningar från den kognitiva beteendeterapin. Ni får konkreta redskap till att tänka andra tankar, och lär er metoder för att utmana barnets blyghet.

Oavsett om blygheten leder till små eller stora problem så får ni råd och vägledning som kan hjälpa barnet på vägen.  

Blyghet kan vara ett stort hinder för ditt barn, och påverka barnets lust att vara med andra människor. Det är svårt att helt undvika situationer med andra människor, och det är varken ett hälsosamt eller hållbart sätt att hantera blyghet på. Därför är det bra att arbeta med barnets blyghet och lära sig sätt för barnet att känna sig bekväm på.

Som tur är finns det mycket ni kan göra själva. Med ett abonnemang hos Myinnerme får ni bland annat ett behandlingsprogram om blyghet. Ni får också tillgång till andra behandlings- och studieprogram med kunskap och övningar för att hantera bland annat sorg, ilska och sömnproblem. Det är övningar både till barnet och till dig som vuxen som har ett barn med utmaningar. På så sätt kan du som vuxen lära dig hur du kan stödja och hjälpa ditt barn med att förstå och hantera problemen på bästa sätt.

Arbeta med blygheten och få barnet att blomstra

Vi har tagit allt vi vet om barnpsykologi, undervisning och digital kommunikation och skapat ett effektivt och flexibelt program till dig och ditt barn. Målet med programmet är att skapa en trevlig och säker plats där ditt barn, med ditt stöd,  lär sig att förstå sig själv och ta tag i sin blyghet istället för att fly ifrån den.

Programmet använder sig av psykoedukation, kognitiv beteendeterapi och dagboksskrivning.

Med psykoedukation lär sig barnet vad blyghet är, hur det kan kännas, och varför det är så. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi, som består av övningar och är en av de mest använda psykologiska behandlingsmetoderna i världen, lär sig ditt barn att utveckla strategier för att hantera sin blyghet. Och med hjälp av dagboksanteckningar kommer ditt barn i kontakt med sin inre värld och får arbeta med sina tankar och känslor.

Programmet är uppdelat i 18 sessioner som är baserade på psykologiska forskningsresultat och flera års klinisk erfarenhet från arbete med barn och unga.

I programmet lär ni er bland annat:

 • varför blyghet ibland kan vara en bra sak
 • skillnaden mellan blyghet och social fobi, och vilken grad av svårighet ditt barn upplever
 • vad som kan vara orsaken till ditt barns blyghet, och när den visar sig
 • att använda temperaturmätaren för att känna hur känslan varierar i intensitet
 • de fyra vanliga tankefällorna i sociala sammanhang – och hur man kan undvika dem
 • hur omedvetna säkerhetsritualer är en fälla som förvärra osäkerheten
 • hur blygheten kan starta en kedjereaktion som påverkar barnets tankar, känslor och handlingar – och hur det blir lättare att tänka förnuftiga tankar när man kan se igenom reaktionerna
 • att ta bort fokus från blygheten genom att ställa in sin radiosignal
 • hur du kan undersöka dina egna och barnets negativa tankar med detektivfrågor
 • att omformulera negativa tankar till konstruktiva tankar
 • hur du kan hjälpa ditt barn att bibehålla de positiva resultaten ni uppnår i programmet.

Programmet körs i två versioner. En version till ditt barn och en till dig, så att du kan stötta ditt barn i den sunda utvecklingen.

“Denna app var väldigt bra! Den hjälpte mig att inte vara lika blyg och det gav också mina föräldrar en chans att förstå hur jag kände och tänkte. Rekommenderar!”

 

⭐️️️⭐️️️⭐️️️⭐️️️⭐️️️ – App Store

Rart at man kan bruge en
app, så man ikke nødvendigvis
behøver tale højt om sin vrede

Dreng

Rart at man selv kan styre tempoet
i samtalen – man kan
pause, spole tilbage mm.

Dreng

Det var en meget pædagogisk
fremstilling, så nu forstår jeg
det faktisk bedre selv

Mor

Det var en nem app at bruge, så
man lagde ikke mærke til,
at det var en app

Pige