Mindfulness för barn

Det är med stor glädje vi kan berätta om vårt nya samarbete med Pia och Jannik Holgersen från Mindful Family. De har gett tre meditationsövningar och tre övningar med naturliga ljud för MYiNNERME-appen. Om du gillar övningarna har de ännu mer i sitt universum.

 

ATT FINNA RO

5:00 min.

Detta är en kombinerad andnings- och visualiseringsövning. Den verkar lugnande då den har stort fokus på andningen och barnet kan använda insikter härifrån även i vardagliga situationer där det behövs lite extra ro.

SAMMANHANG MELLAN ANDNING, KROPP, TANKAR OCH KÄNSLOR

3:50 min.

Övningen kan med fördel följas upp av ett samtal om vilka tankar, känslor och kroppsförnimmelser barnet (och den vuxne) upplevde under övningen.

Det är en bra övning att beskrivna vad som upplevs och att tankar, känslor och kroppsförnimmelser ändrar sig. Det lär barnet att tankar, känslor och kroppsförnimmelser är något man har och inte något man är. Det kan förklaras på så sätt att om man blir arg så är detta en känsla som griper tag i en, men man själv är inte känslan i sig, för i så fall skulle man ju själv försvinna när vreden försvinner. Att bli förtrogen med sina egna tankar, känslor och kroppsförnimmelser kan ge bättre självförtroende och även förstärkt empatisk förmåga.

Det är dock viktigt att inte lägga ord i barnens mun, utan den viktigaste instruktionen till den vuxna är att enbart lyssna på barnet och inte komma med förklaringar eller förslag. Om barnet inte har något att säga så skall detta respekteras, detta kommer att ändras i samband med att barnet blir mer förtrogen med övningen.

INRE PLATS

11:30 min.

Fokuserad uppmärksamhet innebär att kunna hålla sin uppmärksamhet fokuserad på en och samma sak och utesluta de intryck som inte är relevanta. Det är detta man tränas i vid denna kroppsscanning där man koncentrerar sig på en bestämd kroppsdel som utgör uppmärksamhetens fokuspunkt. Det är naturligt att det uppstår tankar under tiden, men de rinner bara av och uppmärksamheten vänds åter mot kroppsdelen.

Dessutom får barnet i denna övning möjlighet att upptäcka en trygg plats i sig själv och att utveckla en tryggt kroppsförankrad ståndpunkt som kan bidra till att stärka barnets självkännedom.

Rart at man kan bruge en
app, så man ikke nødvendigvis
behøver tale højt om sin vrede

Dreng