Hjälp ditt barn att hantera sin ilska

Ett forskningsbaserat psykologiskt program som kan hjälpa ditt barn att tackla sin ilska på ett hälsosamt sätt, och som lär dig att stötta barnet under utvecklingen.

Det är helg och ditt barn har legat i soffan och slöat och stirrat på sin telefon i timmar.

”Nu orkar jag inte säga det igen. Gå och städa ditt rum!” säger du lite irriterat.

Ditt barn far upp, skriker åt dig och kastar telefonen efter dig. Ilskan i ditt barn är så stark att han eller hon nästan exploderar.

Kanske går den här ilskan ut över andra än dig. Kanske har ditt barn slagit någon eller kallat sin lärare fula ord?

Ilska är en känsla som alla upplever då och då. Känslan av att bli arg är viktig och ofta användbar. Den berättar både för oss själva och andra att det är något vi inte gillar.

Det är därför helt naturligt att vara arg ibland. Faktiskt till och med ganska ofta.

Men om ditt barn har svårt att kontrollera sin ilska kan det bli problem.

Ilskan ska varken bekämpas eller utplånas helt. Men det är bra om barnet lär sig att hantera sin ilska för att undvika att den blir orsak till andra problem.

I Myinnerme’s program om ilska får du och ditt barn psykologisk kunskap och råd om hur ni kan arbeta med ilskan med forskningsbaserade metoder. Du får också tillfälle att vända dig inåt. Det är nämligen ofta så, att föräldrar till barn som har problem med sin ilska, också reagerar irrationellt på ilska.

Oavsett om du har problem med ilska eller inte kan programmet ge dig en bättre relation med ditt barn och en lugnare stämning där hemma. Det är bonusen – för dig, barnet, och resten av familjen.

Programmet kan fungera som ett komplement till aktuell behandling eller medan du väntar på behandling till ditt barn. Eller för dig som inte har lust att söka hjälp hos psykolog, men ändå vill arbeta med ditt barns ilska. Då erbjuder en digital lösning som Myinnerme både flexibilitet och förtroende.

Går ilskan ut över ditt barn eller andra?

Det är vanligt att barn och unga upplever ilska när de blir äldre och mer självständiga. Det är en del av separationsprocessen från de vuxna, och det signalerar barnets önskan om mer frihet.

Men om ditt barns ilska blir för stor och går ut över barnet själv eller andra, kan det vara nödvändigt för barnet att arbeta med att hantera ilskan på andra sätt.

Ilska kan också upplevas problematiskt om er familj har svårt att hantera reaktioner på ilska. I vissa familjer är ilska något som uttrycks ofta. I andra familjer uttrycks det aldrig.

På samma sätt är det i vissa familjer vanligt att bli ledsen istället för arg. I andra familjer kan ilska uttryckas genom ironi, att man säger något men menar tvärtom.

Det kan vara svårt och förvirrande för personer i alla åldrar. Speciellt för barn som ännu inte utvecklat möjligheten att uppfatta ironi, och som därför blir osäkra på vad som menas med det som sägs. I programmet får ni redskap till vad ni kan göra när ilskan och känslorna är svåra att prata om.

Arbeta med ilskan och få ett barn i bättre balans

Vi har tagit allt vi vet om barnpsykologi, undervisning och digital kommunikation och skapat ett effektivt och flexibelt program till dig och ditt barn. Målet med programmet är att skapa en trevlig och säker plats där ditt barn, med ditt stöd,  lär sig att förstå sig själv, hantera sin ilska, och komma i bättre balans.

Programmet använder sig av psykoedukation, kognitiv beteendeterapi och dagboksskrivning.

Med psykoedukation lär sig barnet vad ilska är, hur det kan kännas, och varför det är så. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi, som består av övningar och är en av de mest använda psykologiska behandlingsmetoderna i världen, guidas ditt barn till att utveckla strategier för att hantera sin ilska. Och med hjälp av dagboksanteckningar kommer ditt barn i kontakt med sin inre värld och får arbeta med sina tankar och känslor.

Programmet är uppdelat i 18 sessioner som är baserade på psykologiska forskningsresultat och flera års klinisk erfarenhet från arbete med barn och unga.

I programmet lär ni er bland annat:

 • de tre olika sätten som barnet kan vara arg på
 • fördelar och nackdelar med barnets ilska
 • vad som utlöser barnets ilska
 • hur ilska påverkar barnets kropp
 • att använda vredesvulkanen för att undersöka barnets ilska
 • att det kan hjälpa att prata med andra om sin ilska
 • hur ni hittar mönster i barnets ilska
 • de fyra typiska tankefällorna ditt barn kan fasta i – och hur ni undviker dem
 • hur barnet kan hantera si ilska genom att tänka annorlunda
 • vilka övningar som kan hjälpa barnet att ta pauser från ilskan
 • hur ditt barn kan visa sin ilska på bättre sätt
 • två effektiva och fredliga sätt att bli av med ilska på
 • hur ditt barn kan få en längre stubin och undvika att explodera
 • hur kompromisser kan lösa många problem med ilska
 • varför det är viktigt att man berättar för andra att man arbetat med ilskan och blivit bättre
 • hur du hjälper ditt barn att bibehålla de positiva resultaten ni uppnått i programmet.

Programmet körs i två versioner. En version till ditt barn och en till dig, så att du kan stötta ditt barn i den sunda utvecklingen.

Rart at man kan bruge en
app, så man ikke nødvendigvis
behøver tale højt om sin vrede

Dreng

Rart at man selv kan styre tempoet
i samtalen – man kan
pause, spole tilbage mm.

Dreng

Det var en meget pædagogisk
fremstilling, så nu forstår jeg
det faktisk bedre selv

Mor

Det var en nem app at bruge, så
man lagde ikke mærke til,
at det var en app

Pige

Jeg lyttede bedre efter og
gjorde mig mere umage,
fordi det var en app.

Dreng 11 years