Hjälp ditt barn hantera mobbning

En barninriktad app för kognitiv beteendeterapi som erbjuder barn hälsosamma sätt att hantera mobbning och lär dem bygga upp förtroliga och mer balanserade vänskaper

Mobbning är ett stort problem för barn i skolåldern och minst 10-25 % av alla barn kommer under något tillfälle uppleva mobbning.

Mobbning sker när en person eller en grupp retar någon under en längre tidsperiod. Offret kan känna att de terroriseras och exkluderas från gruppen, och att de kallas för öknamn och utsätts för fysiska övergrepp.

Men mobbning kan vara många olika saker: det kan vara direkt eller indirekt, fysiskt eller psykiskt. Mobbning händer ofta under skoltid eller på olika sociala medieplattformar.

De som är involverade i mobbning har ofta mer än en roll. Ditt barn kan antingen vara mobbaren eller offret för mobbning, men de kan också vara åskådare vid mobbning, vilket innebär att de deltar i mobbningen genom att inte ingripa eller berätta för en vuxen. Vissa barn kan också ha mer än en roll vid ett tillfälle genom att både vara offret för mobbning och samtidigt mobba andra.

Du kanske inte är helt medveten om vilken roll ditt barn har i mobbningen de upplever, eller så har du full koll. Oavsett hur din situation ser ut så har MyiNNERME ett program för mobbning som hjälper dig och ditt barn att förtydliga barnets roll i mobbningen, och som ger dig råden du behöver för att hjälpa ditt barn hantera mobbning på ett nytt och gynnsamt sätt.

Mobbning är aldrig acceptabelt!

Alla förtjänar att frodas och känna sig accepterade för vem de är. När vi ser mobbning ska vi alltid ingripa, och ett barn ska aldrig behöva hantera mobbning på egen hand. Mobbning påverkar barnet, men det är upp till de vuxna att göra något åt det.

Programmet har skapats för mobbaren, offret, åskådaren och deras föräldrar MYiNNERME:s mål är att sätta stopp för mobbning. Under programmet kommer du som vuxen att få vägledning kring hur man förhindrar och sätter stopp för den mobbning som ditt barn upplever.

Mobbning kan få allvarliga konsekvenser

Att delta i mobbning, oavsett vilken roll ditt barn har, kan få allvarliga konsekvenser. Mobbning är en stark indikation på att någon tampas med andra problem som kräver mer hjälp än att bara bemöta mobbningen i sig.

De flesta vuxna associerar mobbning med dåligt föräldraskap, men sanningen är att mobbning sällan utförs av barnet på egen hand. Det finns studier som bevisar motsatsen, att problemen uppstår inifrån barnets sociala umgängeskrets. För att förstå mobbning måste vi därför förstå grunderna i gruppdynamiken som råder i barnets umgängeskrets. Det uppstår oftast av ett grundläggande behov av att tillhöra en grupp.

Mobbning kan få framtida konsekvenser för de som är inblandade, särskilt för offret. Det kan påverka barnets utbildning i skolan och barnets självbild. Många som mobbas kommer utveckla en negativ självbild, och de har en högre risk för att utveckla depression och ångest.

Men mobbaren och åskådarna riskerar också att lida från konsekvenserna av sina handlingar i ett senare skede i livet. Många säger att de har plågats av skam och skuldkänslor från mobbning de deltog i när de var yngre. De här känslorna kan vara svåra att hantera, särskilt om det inte längre är möjligt att korrigera sina misstag.

Hur sätter vi stopp för mobbning?

Att blunda för mobbning är detsamma som att acceptera att det händer. Vi måste se på mobbning som ett allvarligt problem och sätta stopp för det – varje gång.

För att förhindra att mobbning uppstår igen krävs det gemensamma åtgärder från barnen som är involverade i mobbningen, deras föräldrar och deras lärare eller förskolepedagoger.

Och även om vi inte kan tvinga andra människor att göra något så kan vi jobba på att skapa förändring. MYiNNERME:s program för mobbning fokuserar på hur du och ditt barn kan bemöta de här problemen på bästa sätt – oavsett vilken roll ditt barn har inom mobbningen. Vi har samlat allt vi kan om barnpsykologi, undervisning och digital kommunikation för att designa ett effektivt och flexibelt program för dig och ditt barn.

Programmet använder psykoundervisning, kognitiva beteendeövningar och dagboksskrivande.

Med psykoundervisning lär sig ditt barn vad mobbning är, hur det kan kännas och varför det känns som det gör. Kognitiva beteendeövningar, som är en av de vanligaste metoderna inom psykologiska behandlingar i hela världen, vägleder ditt barn till att utveckla strategier som kan hjälpa dem hantera mobbning. Dagboksskrivande låter ditt barn komma i kontakt med sin inre värld samtidigt som hen jobbar med sina tankar och känslor.

Programmet är indelat i 16 sessioner baserat på forskningsresultat inom psykologi och flera års klinisk erfarenhet från att jobba med barn och ungdomar.

I programmet lär sig du och ditt barn om olika problem som t.ex.:

 • Skillnaden mellan att retas och mobbas, och skillnaden mellan olika typer av mobbning
 • De olika rollerna man kan ha inom mobbning och hur du kan förtydliga vilken roll ditt barn har.
 • Typer av mobbning och anledningarna bakom dem
 • Hur mobbning kan påverka ditt barns kropp, beteende, tankar och känslor
 • Hur ditt barn kan använda sina tankar som ett verktyg för att få en bättre bild av sig själv.
 • Varför det är viktigt att prata med andra om svåra saker i livet och hur du kan prata med ditt barn om mobbning.
 • Olika sätt som man kan visa att man inte accepterar mobbning
 • Fokus på rädslan av att uppleva mobbning igen senare i livet
 • Hälsosamma sätt att interagera med andra och lära sig om positiv gruppdynamik och hur man bekämpar mobbning inom en grupp
 • Hur man är en bra vän till andra
 • Hur du som förälder kan ingripa och förhindra eller stoppa mobbningen
 • Att det är viktigt att man tar pauser från alla problemen både nu och längre fram, och hur man gör detta

Programmet körs i två parallella spår: ett för ditt barn och ett för dig. På så sätt kan du stötta ditt barn med hens hälsosamma utveckling på bästa möjliga sätt.