Bearbeta barnets sorg

Ett forskningsbaserat psykologiskt program som kan hjälpa ditt barn igenom en sorgeprocess och skapa goda minnen om den saknade. Samtidigt lär du dig att stötta barnet i arbetet med sorgen.

Om jag inte hade startat en diskussion hade han inte krockat.

Hade jag bara städat mitt rum som hon sa, hade det här aldrig hänt.

Om ditt barn upplevt att förlora en närstående kan det vara svårt för barnet att veta vad som är upp och ner.

Kanske tar ditt barn på sig skulden för förlusten. Barn och unga gör ofta det – speciellt om de saknar information om vad som hänt. Därför är det viktigt att du som vuxen är ärlig och öppen med omständigheterna, och understryker att inget som barnet sagt eller gjort spelar någon roll i dödsfallet.

Ditt barn kan uppfatta sorgen som tidvattenvågor. Det kan kännas tungt och svårt att resa sig ur dem igen, men det är en dålig idé att försöka hålla tillbaka vågorna. Till slut kommer barnet inte längre att kunna bära vikten av vågorna, och så träffar de med ännu större kraft.

Om ditt barn är i sorg, är det bra att stötta och arbeta med sorgen. Barnet ska lära sig att reaktionerna är normala och att sorgen är en process som man måste ta sig igenom. Det finns övningar som gör de svåra tankarna lättare.

I Myinnerme’s program om sorg får du och ditt barn psykologisk kunskap och råd om hur ni arbetar med sorgen med forskningsbaserade metoder. Ni lär er om sorgens funktion och vad sorgen gör med kroppen. Ni får strategier för att vända dåliga tankar och få barnet igenom sorgeprocessen på ett hälsosamt sätt.

Programmet kan fungera som ett komplement till aktuell behandling eller medan du väntar på behandling till ditt barn. Eller för dig som själv vill arbeta med ditt barns sorg – och din egen. Då erbjuder en digital lösning som Myinnerme både flexibilitet och förtroende.

Ett sår i sinnet

Sorg kan beskrivas som ett sår i sinnet. Det är en känsla av att vara extremt ledsen och sakna någon otroligt mycket. Att sörja är en naturlig reaktion på att ha förlorat någon som stod en nära. Det kan också vara något annat än ett dödsfall som ditt barn sörjer.

Kanske har ditt barns bästa vän flyttat långt bort, så att de inte längre kan ses? Eller har du och barnets andra förälder skiljt er, så att ni inte ska bo ihop tillsammans längre? Kanske har din tonåring gjort slut med sin partner och upplever hjärtesorg?

Sorg är ofta förknippat med något negativt och sorgligt. Men sorg kan också vara något bra. Om ditt barn sörjer betyder det att han eller hon älskat någon, och det är fint att kunna.

Ofta kan dock känslan av sorg jämföras med att bli illa skadad. En bruten arm måste lagas med gips och få tid till att läka. Den första tiden gör armen ont, men med tiden kommer det att kännas mindre och mindre. En dag är armen läkt, och gipset kan tas bort. Ärret från brottet kommer dock alltid att vara kvar – precis som minnet av en person man har förlorat.

Den första tiden kan sorgen vara väldigt tung. Unga som förlorar en närstående har större risk att hamna i kriminalitet. Ungdomar som provat alkohol eller droger kan få kanske vill göra der ännu mer nu för at fly från allt det svåra. Men det är ett farligt och ohälsosamt sätt att hantera sorgen.

Oavsett hur svårt påverkad ditt barn är av sorg, är det viktigt att du inte lämnar honom eller henne ensam med sorgen. Du ska ge ditt barn stöd och uppmärksamhet. Du lär dig vad du ska göra, när du arbetar med sorg i Myinnerme.

Hjälp ditt barn genom den svåra tiden

Vi har tagit allt vi vet om barnpsykologi, undervisning och digital kommunikation och skapat ett effektivt och flexibelt program till dig och ditt barn. Målet med programmet är att skapa en trevlig och säker plats där ditt barn, med ditt stöd, bearbetar sin sorg och de svåra känslorna, så att förlusten till slut kommer att kännas acceptabel.

Programmet använder sig av psykoedukation, kognitiv beteendeterapi och dagboksskrivning.

Med psykoedukation lär sig barnet vad sorg är, hur det kan kännas, och varför det är så. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi, som består av övningar och är en av de mest använda psykologiska behandlingsmetoderna i världen, lär sig ditt barn att utveckla strategier för att hantera sin sorg. Och med hjälp av dagboksanteckningar kommer ditt barn i kontakt med sin inre värld och får arbeta med sina tankar och känslor.

Programmet är uppdelat i 16 sessioner som är baserade på psykologiska forskningsresultat och flera års klinisk erfarenhet från arbete med barn och unga.

I programmet lär ni er bland annat:

 • vilken funktion sorgen har, och varför sorg också är något bra
 • att det är viktigt att du erkänner barnets sorg, oavsett vem eller vad den gäller
 • de typiska reaktionerna barn kan ha, när han eller hon är i sorg
 • hur en minnesblomma kan hjälpa ditt barn att rita en bild av den saknade
 • de fem faserna ditt barn genomgår i sorg – och varför ni inte ska skynda er igenom faserna
 • de kroppsliga reaktionerna ditt barn kan ha på sorgen
 • saknad, skam, ilska och det virrvarr av känslor ditt barn kan känna efter en förlust
 • varför det är viktigt att du är uppmärksam på ditt barns känslor och försöker ta hand om dem när de visar sig
 • de utåtriktade och inåtvända reaktionerna ditt barn kan ha på sorgen
 • att det är viktigt att prata med och involvera barnet i svåra saker, istället för att skydda barnet ifrån dem
 • att det är viktigt att undvika magiska historier som “mamma har åkt på en resa” för små barn, när de förlorat någon
 • vad som kan lugna barnet om han eller hon är rädd för att glömma bort någon, eller för att förlora någon igen
 • de tre typiska tankefällorna som får barnet att tänka negativt om sorgen , och hur du kan hjälpa barnet ur dem
 • varför det kan vara en bra idé att skriva ett brev till personen man sörjer
 • att det är en bra idé att göra en minnesas som innehåller både bra och dåliga sidor av den saknade
 • idéer till minnesritualer som ger barnet möjlighet at uttrycka vad han eller hon känner om förlusten
 • at det är en bra idé att ta dagliga pauser från sorgen – speciellt i början av processen
 • hur du kan hjälpa ditt barn att bibehålla de positiva resultaten ni uppnår i programmet.

Programmet körs i två versioner. En version till ditt barn och en till dig, så att du kan stötta ditt barn i den sunda utvecklingen.

“Denna app var väldigt bra! Den hjälpte mig att inte vara lika blyg och det gav också mina föräldrar en chans att förstå hur jag kände och tänkte. Rekommenderar!”

 

⭐️️️⭐️️️⭐️️️⭐️️️⭐️️️ – App Store

Rart at man kan bruge en
app, så man ikke nødvendigvis
behøver tale højt om sin vrede

Dreng

Rart at man selv kan styre tempoet
i samtalen – man kan
pause, spole tilbage mm.

Dreng

Det var en meget pædagogisk
fremstilling, så nu forstår jeg
det faktisk bedre selv

Mor

Det var en nem app at bruge, så
man lagde ikke mærke til,
at det var en app

Pige