Samarbejder

MYiNNERME samarbejder med
regioner, kommuner og fonde

Regioner

“35.000 børn og unge var sidste år i psykiatrisk behandling. Det svarer rundt regnet til 1600 hele folkeskoleklasser. Tallet er enormt, og flere og flere børn diagnosticeres med en psykisk lidelse. Læg dertil, at børn og unge går ubehandlede rundt, fordi vi ikke har de rette tilbud til dem. Den situation er helt uholdbar – ikke mindst for børnene, som har en langt hårdere hverdag, end de burde.” – Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

MYiNNERME mener heller ikke, at situationen er holdbar, og ønsker derfor at indgå et samarbejde med Danske Regioner ved at tilbyde:

  • hjælp med forebyggelse og behandling
  • støtte til recovery og guide til udvikling i diverse programmer.

MYiNNERME kan give hjælp og støtte, imens familien står på venteliste til behandling eller udredning i Psykiatrien. Appen er et godt supplement til behandling – også forebyggende. Appen er i øjenhøjde med de unge, og den hjælper på de unges præmisser i forhold til at stå til rådighed, når de har brug for det som digital hjælp eller supplement til bedre mental trivsel. I stedet for Regionernes forslag om at bruge PPR-psykologer i den tidlige indsats, kan der i første omgang forsøges med at begrænse og give indsigt og øvelser via appen.

MÅLGRUPPE: Børn og unge med lettere psykiske lidelser eller med symptomer på psykisk mistrivsel, der vurderes at true deres udvikling.

HENVISNINGER: Almen praksis, den regionale børne- og ungdomspsykiatri og fagpersoner i daginstitutioner og grundskolen (fx pædagogisk personale og lærere, sundhedsplejersker, studievejledere, skolepsykologer) kan henvise til MYiNNERME.

Kommuner

MYiNNERME kan hjælpe med tidlig indsats og forebyggelse til familierne. Vi inddrager børn og unges eget perspektiv. Vi taler direkte til både børn og forældre. Vi løfter og udfordrer børnene i deres eget tempo.

Appen kan hjælpe med:

  • at støtte familierne, imens de står på ventelister til PPR og Psykiatrien. PPR, der for nuværende har en konsultativ rolle og lange ventelister har her en samarbejdspartner, der kan støtte og begrænse problemerne i ventetiden og fremadrettet
  • at gøre familierne klogere på, hvad den mentale mistrivsel typisk kan handle om, hvad de kan gøre og stille op for at begrænse problemerne – imens de er på venteliste
  • at være igangsættende diskussionspunkt i folkeskoler og fritidstilbud til at tale om mental sundhed, og hvad man kan gøre.

Fonde

Vi ønsker at samarbejde med forskellige fonde, der også har fokus på at styrke børn og unges mentale sundhed. Sammen kan vi udvikle proaktive, sociale løsninger og støtte til at afhjælpe et vigtigt samfundsproblem.

Appen kan hjælpe med:

  • samfundsproblemer såsom mobning, præstationsangst, perfektionisme, social angst hos børn og unge, men også svære emner som fx sorg
  • folkeskoler og fritidstilbud med at uddanne sig i mental sundhed.

Vi hjælper med kvalificeret viden inden for børnepsykologi og digital formidling. Indholdet kan vi udarbejde sammen, så det passer jeres behov og ønsker.