MYiNNERME hviler på et solidt psykologfagligt grundlag

Mange børn og unge kæmper i dag med psykiske vanskeligheder. Nogle lider af angst i forskellige former, nogle har svært ved at styre deres vrede, andre har svært ved at sove, og andre igen bliver mobbede. Disse problemer – og en række andre – kan man nu få god og kvalificeret hjælp til gennem appen MYiNNERME, hvis faglige indhold er udarbejdet af cand. psych. aut. Marie Ulstrup, der er specialist og supervisor i børne- og ungepsykologi. Appen er et originalt dansk arbejde og det første digitale behandlingsprogram her i landet til børn og unge.

MYiNNERME hviler på et solidt psykologfagligt grundlag med inddragelse af den nyeste viden på området. Man mærker desuden, at det er udarbejdet af en psykolog, der har stor erfaring med behandling af børn og unge med psykiske problemer i praksis. Hun ved derfor, at sådanne problemer som regel ikke kan løses hurtigt og ved hjælp af konkrete råd. Tit er der tale om vanskeligheder, der har stået på længe, måske gennem år, og sådanne indgroede mønstre kan det koste tid og arbejde at løse. Ligesom det kræver tid og træning, hvis man skal ændre sin krop, kræver det tid og øvelse at ændre sig psykisk.

Programmerne er derfor udarbejdet på en sådan måde, at man ikke kan gennemgå dem hurtigt, men at de skal gennemarbejdes ved daglige øvelser. Der gås trinvis frem med små skridt ad gangen, så det sikres, at man kommer godt rundt om problemerne og ikke overser vigtige ting, som man måske ikke ville have tænkt på af sig selv. Man arbejder med både de kropslige, tankemæssige og følelsesmæssige sider af problemerne.

Som erfaren børnepsykolog ved Marie Ulstrup også, at børn og unge som regel ikke kan løse deres problemer alene, men kan have brug for hjælp til det fra deres forældre. Forældre vil som oftest også gerne hjælpe deres børn, men kan have svært ved at vide, hvordan de skal forstå problemerne, og hvad de kan gøre for at hjælpe. Der er derfor udarbejdet en særlig række programmer, der henvender sig til forældrene, som stiller forslag til, hvordan vanskelighederne kan forstås, og hvad de som forældre kan gøre. 

Appens programmer understøttes af fine og illustrative animationer, som lyser op og letter forståelsen.

For nogle børn og unge vil programmerne være en tilstrækkelig hjælp, men hvis deres problemer er mere omfattende, er de måske ikke nok i sig selv. Alligevel kan de være et skridt på vejen, eller de kan være en støtte, mens man måske venter på psykologisk eller anden faglig bistand.

MYiNNERME kan anbefales på det varmeste.

Karen Vibeke Mortensen
Cand. psych., dr. pæd.
Adj. Professor
Specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi

Appen er designet i børnehøjde med en nem brugerflade

I mit virke som speciallærer møder jeg mange elever, der har svært ved at regulere sin vrede og ligeså mange voksne, der har svært ved at håndtere og forstå elevernes vrede. Det fine ved MYiNNERME-appen er, at eleverne medinddrages i forståelsen og håndteringer af deres udfordringer. Appen er designet i børnehøjde med en nem brugerflade, der møder eleverne med en hensigtsmæssig, professionel og anderkendende tilgang. Stor anbefaling herfra.

Vh.

Alex Boye Wiik
AKT-lærer og inklusionsvejleder på Hellerup Skole.