Et partnerskab i HealthTech

Hos MYiNNERME har vi et mål om at hjælpe børn over hele verden til at trives mentalt. For at nå dertil har vi brug for partnerskaber med virksomheder som jeres.

Her på siden finder du et udvalg af vores samarbejdspartnere.

 

PowerNet FlexCare løsning er udviklet i samarbejde med danske hospitaler. Ingen ved bedre hvilke udfordringer og behov, der møder patienter og personale i hverdagen end de mennesker, der står med det til daglig. Derfor har læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, køkkenpersonale, teknisk personale og IT-kyndige på landets hospitaler spillet en væsentlig rolle i udviklingen af FlexCare. Og det er derfor FlexCares patient- og plejeterminaler finder vej til flere og flere danske sengestuer.

Website

Innovationsfonden skaber gode rammer for landets iværksættere, forskere og virksomheder, så de kan udvikle innovative og levedygtige løsninger på samfundets konkrete udfordringer. Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en helt masse andet.

Website

DokkX er et nytænkende udstillingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Dialog og praktisk afprøvning er i højsædet. DokkX fremmer nysgerrigheden og kendskabet til teknologier gennem præsentationer og demonstrationer af forskellige teknologiske redskaber og hjælpemidler.

Website

Børnebasen er en søge- og vidensplatform til fagpersoner, som arbejder med udsatte børn, unge og familier. Vi tilbyder et fagligt værktøj, som effektiviserer og letter arbejdsgange samt opkvalificerer det socialfaglige arbejde. Vi sørger nemlig for, at skabe vidensdeling og kvalitetssikring på området.

Website

Landsorganisation af Kvindekrisecentre er sat i verden for at forene, støtte og forstærke den livsvigtige, nære og lokale indsats på de 52 krisecentre. Vi støtter med faglig viden om vold og forebyggelse. Vi arbejder også for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid.

Website