Bearbejd dit barns sorg

Kvalitetssikret psykologisk forløb, der kan hjælpe dit barn igennem en sorgproces og skabe gode minder om den mistede. Og som lærer dig at støtte barnet i at arbejde med sorgen.

Hvis jeg ikke havde startet en diskussion, var han aldrig kørt galt.

Havde jeg bare ryddet op på mit værelse, som hun sagde, så var det her aldrig sket.

Hvis dit barn har oplevet at miste et nærtstående menneske, kan det være svært for barnet at finde ud af, hvad der er op og ned.

Måske bebrejder dit barn sig selv for tabet. Det gør børn og unge ofte – især hvis de mangler information om, hvad der er sket. Derfor er det vigtigt, at du som voksen er ærlig og åben omkring omstændighederne. Og at du understreger over for dit barn, at intet, som det har sagt eller gjort, er skyld i dødsfaldet.

Dit barns følelser kan nemlig føles som tidevandsbølger, når det er i sorg. De kan føles tunge og være svære at rejse sig fra igen, men det er en dårlig ide at holde bølger tilbage. På et tidspunkt vil dit barn ikke længere kunne bære vægten af bølgerne længere, og så vil de ramme med endnu større kraft.

Hvis dit barn er i sorg, er det en god ide, at du støtter barnet i at arbejde med sorgen. Dit barn skal lære, at reaktionerne er normale, og at sorgen er en proces, man skal igennem. Og dit barn kan lære øvelser, der gør de svære tanker lettere.

I MY INNER MEs forløb om sorg får du og dit barn psykologisk viden og råd til at arbejde med sorgen med en forskningsbaseret metode. I lærer om sorgens funktion, hvad sorgen gør ved kroppen, og I får strategier til vende dårlige tanker og få dit barn igennem sorgprocessen på en sund måde.

Forløbet kan fungere som supplement til aktuel behandling. Det kan også være til dig, der venter på behandling til dit barn. Eller til dig, der gerne vil bearbejde dit barns – og din egen – sorg med den fleksibilitet og fortrolighed, en digital løsning som MY INNER ME giver.

Et sår på sindet

Sorg kan beskrives som et sår på sindet. Det er en følelse af at være ekstremt ked af det og savne nogen utrolig meget. At sørge er en naturlig reaktion på at have mistet nogen, som stod en nær. Men det kan sagtens være andet end et dødsfald, dit barn sørger over.

Måske er dit barns bedste ven flyttet langt væk, så de ikke længere kan ses? Det kan være, at du og barnets anden forælder er blevet skilt, så I ikke længere skal bo sammen som en familie? Måske er dit unge menneske gået fra sin kæreste og oplever kærestesorg?

Sorg er ofte forbundet med noget negativt og trist. Men sorg kan også være en god ting. Hvis dit barn sørger, er det nemlig udtryk for, at man har elsket nogen, og at man kan elske. Det er en dejlig ting at kunne.

Ofte vil følelsen af sorg dog kunne sammenlignes med at komme slemt til skade. En brækket arm skal støttes med gips og have tid og ro til at hele. I den første tid vil armen gøre ondt, men med tiden vil det gøre mindre og mindre ondt. En dag er armen helet, og gipsen kan tages af. Arret fra bruddet vil dog altid være der – ligesom mindet over den person, man har mistet.

I den første tid kan sorgen være meget svær. Unge, der har mistet en nærtstående, har større risiko for at rode sig ud i kriminalitet. Og teenagere, der har prøvet at drikke alkohol eller at tage euforiserende stoffer, kan få lyst til at bruge det endnu mere for at flygte fra alt det svære. Men det er farligt og en usund måde at håndtere sorgen på.

Uanset hvor hårdt dit barn er ramt, er det vigtigt, at du ikke lader ham eller hende være alene med sorgen. Du skal give dit barn støtte og opmærksomhed. Det lærer du at gøre, når I arbejder med sorgen i MY INNER ME.

Hjælp dit barn igennem den svære tid

Vi har taget alt, hvad vi ved om børnepsykologi, undervisning og digital formidling og lavet et virkningsfuldt og fleksibelt forløb til dig og dit barn. Målet med forløbet er at skabe et rart og sikkert sted, hvor dit barn med din støtte bearbejder sin sorg og de svære følelser, så tabet til sidst vil føles acceptabelt.

Forløbet gør brug af psykoedukation, kognitive adfærdsterapeutiske øvelser og dagbogsskrivning.

Gennem psykoedukation lærer dit barn, hvad sorg er, hvordan sorg kan føles, og hvorfor det er sådan. Med kognitive adfærdsterapeutiske øvelser, som er en af de mest benyttede psykologiske behandlingsmetoder på verdensplan, bliver dit barn guidet til at udvikle strategier til at håndtere sin sorg. Og med dagbogsskrivning kommer dit barn i kontakt med sin indre verden og får arbejdet med sine tanker og følelser.  

Forløbet er delt op i 16 sessioner, der er baseret på psykologiske forskningsresultater og flere års klinisk erfaring fra arbejdet med børn og unge.

I forløbet lærer I bl.a.:

 • Hvilken funktion sorgen har, og hvorfor sorg også er en god ting.
 • At det er vigtigt, at du anerkender dit barns sorg – uanset hvem eller hvad det har mistet.
 • De typiske reaktioner, dit barn kan have, når det er i sorg.
 • Hvordan en huskeblomst kan hjælpe dit barn med at tegne et billede af den, det har mistet.
 • De fem sorgfaser, dit barn gennemgår – og hvorfor I ikke skal forsøge at haste igennem faserne.
 • De kropslige reaktioner, dit barn kan have på sorgen.
 • Savn, skam, vrede og det sammensurium af følelser, dit barn kan have efter et tab.
 • Hvorfor det er vigtigt, at du er opmærksom på dit barns følelser og forsøger at tage dig af dem, når de er der.
 • De udadvendte og de indadvendte reaktioner, dit barn kan have på sorgen.
 • At det er vigtigt at tale med dit barn og involvere det i de svære ting i stedet for at afskærme det.
 • At det er vigtigt at undgå magiske fortællinger som ”Mor er taget på en rejse” over for små børn, når de har mistet.
 • Hvad der kan berolige dit barn, hvis det frygter at glemme den mistede eller at miste igen.
 • De tre typiske tankefælder, der får barnet til at tænke negativt om sorgen, og hvordan du kan hjælpe dit barn ud af dem.
 • Hvorfor det kan være en god ide at skrive et brev til den mistede.
 • At det er en god ide at lave en mindeæske, der indeholder både de gode og dårlige sider af den mistede.
 • Idéer til minderitualer, der giver dit barn mulighed for at udtrykke, hvad han eller hun føler om tabet.
 • At det er en god ide at fastsætte daglige pauser fra sorgen – især i starten af processen.
 • Hvordan du kan hjælpe dit barn med at fastholde de gode resultater, I har opnået gennem forløbet.

Forløbet kører i to spor. Et spor til dit barn og et spor til dig, så du kan støtte dit barn i den sunde udvikling.

Den er hammer sej og nyttig

In-app Feedback

… Den er både nem og intuitiv at navigere rundt i …

MindApps

… Indholdet i programmerne er relevant og vurderes af god kvalitet, som er meget brugbar til rette målgruppe og selve indholdet vurderes fagligt robust ….

MindApps

Rart at man kan bruge en
app, så man ikke nødvendigvis
behøver tale højt om sin vrede

Dreng 14 år

Rart at man selv kan styre tempoet
i samtalen – man kan
pause, spole tilbage mm.

Dreng 11 år