Mange mennesker har store forventninger til sig selv, og de slider i det. Flere og flere børn og unge har mange regler og krav til sig selv – det skal se ”godt ud” og ”være perfekt”. Presset kan være svært at bære. Hvordan kan du hjælpe dit barn, når perfektionismen tager overhånd? Vi giver dit barn og dig som forælder fem lytteøvelser om udvalgte ting om perfektionisme, lavt selvværd, selvkritik og præstationskultur og hvad du kan gøre for at hjælpe dit barn. 

I dette program giver Marie, vores børnepsykolog, dig fem øvelser til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at skrue ned for kravene til sig selv og begrænse sin perfektionisme. 

MYiNNERME’s hjælp til perfektionisme består af lytteøvelser, hvor vi skal se på, hvad perfektionisme er og betyder, og hvordan perfektionismen kan påvirke dit barns krop, tanker, følelser og handlinger. Hver lytteøvelse slutter af med en dagbogsøvelse for både dig og dit barn. Dagbogsøvelserne har til formål at motivere dig og dit barn til at reflektere over barnets situation, sætte ord på den og finde en sammenhæng i hans eller hendes reaktioner.

Øvelserne skal hjælpe dig til at blive klogere på, hvorfor dit barn er perfektionistisk. På den måde hjælper øvelserne dig til at lære at forstå dit barn bedre. Det tager tid at blive klogere på dit barns perfektionisme, for perfektionisme handler om mange ting. Derfor kan du og dit barn ikke haste jer igennem lytteøvelserne. Vi anbefaler, at I højest gennemgår én lytteøvelse om dagen. 

I løbet af øvelserne finder du hjælp til at udfordre og begrænse dit barns perfektionisme, og du lærer, hvad du og barnet selv kan gøre.