MYiNNERME støtter LOKK

Af Louise Herping Ellegaard -

MYiNNERME støtter Landsorganisation af Kvindekrisecentre, LOKK. De flere end 50 kvindekrisecentre, som er medlemmer af LOKK har fået gratis adgang til MYiNNERME, så krisecentrene kan bruge appen i deres arbejde med de børn, som bor på krisecenter med deres mor.

Og der er desværre god brug for støtten. For ca. 1.900 børn flytter årligt på kvindekrisecenter med deres mor, og flere end 30.000 børn er vidne til vold i hjemmet. Undersøgelser viser, at det kan være lige så skadeligt for børnene at være udsat for volden som selv at overvære den.

MYiNNERME giver de børnefaglige medarbejdere på krisecentrene mulighed for at tale med børnene om de svære følelser, de oplever. Fx vrede som barnet måske har taget til sig som en acceptabel udtryksform, fordi det har oplevet dets fars vrede mod mor. Eller vrede fordi barnet ikke kan hamle op med volden og beskytte mor og søskende.

På samme måde er sorg ofte en følelse, der skal bearbejdes, når børn kommer på krisecenter. Fx sorgen over ikke at bo sammen med far – også selvom han har udøvet vold mod mor. Eller sorgen over, at man ikke kunne blive boende hjemme, sorgen over at far ødelagde legetøjet eller sorgen over ikke at kunne beskytte familien.

Vi håber, at MYiNNERME kan hjælpe og støtte krisecentrene i deres vigtige arbejde med børnene og er glade for at kunne støtte LOKK.

Om LOKK

Landsorganisation af Kvindekrisecentre repræsenterer flere end 50 kvindekrisecentre i hele Danmark, deres 500 ansatte og mere end 1500 frivillige.​ LOKK er sat i verden for at samle og støtte den livsvigtige, nære og lokale indsats på de mere end 50 krisecentre. Vi leverer faglig viden om vold og forebyggelse og synliggør de strukturelle samfundsudfordringer med kønsbaseret vold. Og vi arbejder for bedre politiske rammer, så krisecentrene får de bedste forudsætninger for at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn videre til en tryg og sikker fremtid uden vold.

Du kan støtte LOKK her
Hjælp voldsudsatte kvinder og børn – LOKK