MYiNNERME vilar på en stadig psykologisk grund

Många barn och unga kämpar idag med psykiska svårigheter. Vissa har ångest av olika slag, andra har svårt att kontrollera sin ilska, svårt att sova eller är utsatta för mobbning. Dessa problem – och en rad andra – kan man nu få kvalificerad hjälp med i appen MYiNNERME, vars innehåll är utvecklat av leg. psykolog Marie Ulstrup som är specialist i barn- och ungdomspsykologi. Appen är utvecklad i Danmark och är landets första digitala behandlingsprogram för barn och unga.

MYiNNERME vilar på en stadig psykologisk grund och den senaste kunskapen inom området. Man märker också att innehållet utarbetats av en psykolog med mycket praktisk erfarenhet av att behandla barn och unga med psykiska problem. Hon vet därför att dessa problem i regel inte kan lösas snabbt eller med hjälp av konkreta råd. Ofta är det problem som pågått länge, kanske flera år, och det kan kosta tid och arbete att ändra så invanda mönster. Precis som det krävs tid och träning för att ändra sin fysiska kropp tar det tid och övning att ändra sig psykiskt.

Programmen är därför skapade så att man inte kan skynda igenom dem, utan ska genomföra övningar dagligen. Man går framåt med små steg i taget för att säkerställa att man får grepp om problemen och inte förbiser viktiga saker som man kanske inte märkt själv. Man arbetar både med de kroppsliga, tankemässiga och känslomässiga sidorna av problemen.

Som erfaren barnpsykolog vet Marie Ulstrup också att barn och unga oftast inte kan lösa sina problem själva, utan kan behöva hjälp av sina föräldrar. Och att föräldrarna vill hjälpa sina barn, men kan ha svårt att veta hur de ska tolka problemen och vad de ska göra för att hjälpa. Därför finns ett särskilt program som vänder sig till föräldrarna och ger förslag på hur svårigheterna kan tolkas och vad man som förälder kan göra. 

Appens program stöds av fina och illustrativa animationer som lyser upp och underlättar förståelsen.

För vissa barn och unga kommer programmen att vara ett tillräckligt stöd, men om problemen är mer omfattande kanske de inte räcker. Då kan de ändå vara ett steg på vägen, eller ett stöd medan man väntar på psykolog eller annan professionell hjälp.

MYiNNERME rekommenderas varmt.

Karen Vibeke Mortensen
Leg. psykolog, dr. pedagogisk psykologi
Adjugerad professor
Specialist och supervisor i barnspykologi och psykoterapi