Förstå ditt barns diagnos: Det är ingen sjukdom

By Marie Ulstrup -

Om ditt barn fått en diagnos kan han eller hon mötas av olika missförstånd. Därför är det bra för både dig och ditt barn att sätta er in i vad diagnoser är – och vad de inte är.

Många tror att en diagnos är detsamma som en sjukdom. Men en diagnos är ingen sjukdom. En diagnos är en benämning på en grupp symptom som ofta förekommer tillsammans. Diagnosen säger ingenting om orsakerna till ett problem, och därför kan man säga att en diagnos förenklar verkligheten.

Diagnoser innehåller inga raka sanningar om människor – de kan tvärtemot vara väldigt töjbara.

Diagnoser kan upplevas helt olika

Ditt barns diagnos kan användas som ett arbetsredskap. Den innehåller ingen rak eller definitiv sanning om barnets hälsa. En given diagnos kan innefatta många olika tillstånd av mycket varierande svårighetsgrad.

Ditt barn och någon annan med samma diagnos störs olika mycket och kan uppleva sin situation helt annorlunda. För den ena kan tillståndet förknippas med stort obehag, medan det för den andra inte gör det i samma utsträckning. Därför är det viktigt att skilja på diagnosen och störningen.

Människor och diagnoser är olika

Det är också viktigt att förstå att ditt barn inte är sin diagnos. Diagnosen beskriver och namnger några svårigheter ditt barn har, men den beskriver och namnger inte människan.

Diagnoser säger ingenting om en människas djupare problem – utan bara någonting om de symtom ditt barn hade när han eller hon blev undersökt. Så länge symtomen finns kvar, har barnet diagnosen. Men när symtomen är borta, har barnet heller inte längre diagnosen. En diagnos betyder därför i de flesta fall inte ett livslångt tillstånd.

Eftersom en diagnos bara är en benämning för några symtom, beskriver den bara en liten del av en människa. Om man ska förstå och eventuellt hjälpa en människa måste man därför veta mycket mer om människan, än bara hans/hennes diagnos.

Man behöver lära känna personen och veta vilka levnadsvillkor personen har. En psykiatrisk diagnos kan kasta en skugga över personen bakom diagnosen, och det är en trist missuppfattning.

2 diagnostiska klassifikationssystem

Det finns två internationella diagnossystem:

International Classification of Diseases (ICD), som utarbetats av WHO, och Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som utarbetats av American Psychiatric Association.

Arbetet med att vidareutveckla och förbättra ICD och DSM fortsätter. De är världsomfattande och möjliggör internationell kommunikation och forskning. De nyaste versionerna är ICD-11 og DSM-5.

Diagnossystemet DSM används primärt i USA, Kanada och Australien. I USA används DSM som en universell auktoritet för psykiatriska diagnoser, och behandlingsrekommendationer bestäms oftast av DSM-klassifikationer.

Diagnossystemet ICD används i Europa, och ICD-11 är därför också Danmarks officiella diagnossystem. Men precis som i andra länder föredrar man DSM-diagnossystemet i forskningssyfte.