Persondatapolitik

Persondatapolitik

Indledende bemærkninger

Formål

Hos Myinnerme ApS (“vi”, “os” eller tilsvarende) vil vi løbende komme til at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler som dataansvarlige.
I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi som dataansvarlige behandler oplysninger om dig
  1. i forbindelse med din brug af https://myinnerme.com/ og den tilknyttede app, Myinnerme, (hjemmesiden og appen benævnes herefter samlet “Appen”) (se nedenfor),
  2. når du eller en virksomhed, du repræsenterer, indgår et samarbejde med os (se nedenfor),
  3. når du tilmelder dig vores nyhedsbrev (se nedenfor), og
  4. når du i øvrigt henvender dig til os (se nedenfor).

Alle de nedenfor nævnte personoplysninger behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.

Vi anvender desuden cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik, som du finder her: https://myinnerme.com/ cookiepolitik/
Du er altid velkommen til at kontakte os på hello@myinnerme.com, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

Behandling af personoplysninger om brugere af Appen

Oprettelse af profil og køb af adgang til appen

Når du opretter en profil og/eller indgår en kontrakt med os som privatperson, opretter vi en profil om dig i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.
Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, såsom dit navn, dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, eller andre personoplysninger, som du måtte give os, herunder om du er et barn eller voksen samt dine familierelationer til andre brugere (barn, mor, far, værge eller søskende).
Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at kunne lade dig oprette en profil til og dermed anvende Appen som forudsat i den aftale, vi har indgået med dig om din adgang til Appen.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er opfyldelse af den kontrakt, som vi har indgået med dig om din adgang til Appen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
Oplysningerne i systemet kan vi evt. sammenkøre med oplysninger om andre kunder eller andre registrerede med det formål at lave forskellige former for statistikker og opgørelser af vores brugergrundlag.
Retsgrundlaget er da varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Oplysninger som du indtaster i  Appen

Appen indeholder funktionalitet, der muliggør, at du kan uploade/gemme og dele oplysninger i Appen (eksempelvis ved at skrive dagbog).
Såfremt de oplysninger, du uploader/gemmer og/eller deler i Appen indeholder personoplysninger, vil vi behandle disse personoplysninger med det formål teknisk at kunne lade dig uploade/gemme og/eller dele oplysningerne.
Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke, du afgiver i forbindelse med oprettelsen af din profil til Appen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Du kan enhver tid tilbagekalde dit samtykke, eksempelvis ved at slette din profil, slette (dele af) det indhold, som du har uploadet/gemt (eksempelvis din dagbog) eller kontakte os som beskrevet i nedenstående. Dette berører dog ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, der er baseret på dit samtykke, inden din tilbagetrækning heraf.

Brugsdata

Når du tilgår Appen, registrerer vi tekniske oplysninger om den enhed, du benytter til at tilgå Appen, eksempelvis enhedstype (eksempelvis mobiltelefonmodel), ID relateret til din mobiltelefon (eksempelvis IMEI-nummer), din IP-adresse, dit operativsystem og din browsertype. Vi registrerer ligeledes, hvordan du benytter Appen, eksempelvis hvilke funktioner du tilgår, i hvilken rækkefølge funktioner tilgås, og om du benytter forskellige genveje.
Formålet med vores behandling af oplysningerne, og dermed eventuelle personoplysninger indeholdt deri, er at kunne optimere vores nuværende services og/eller udvikle nye services, eksempelvis ved at udarbejde statistik over brugen af forskellige funktioner.
Retsgrundlaget er varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Behandling af personoplysninger om Samarbejdspartnere

Når du og/eller en virksomhed, som du repræsenterer, indgår en kontrakt med os eller i øvrigt indgår i et samarbejde med os (eksempelvis som leverandør), kan vi oprette en sag om dig og den virksomhed, som du repræsenterer, i vores it-system. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv, men som vi også kan have fået fra andre, eksempelvis en af dine kollegaer.

Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, stillingsbetegnelse, arbejdsopgaver, samt dine kontaktoplysninger, herunder arbejdstelefonnumre, arbejds-e-mailadresser, eller andre personoplysninger, som du måtte give os.

Formålet med registreringen er at sikre vores mulighed for løbende at kunne kontakte dig og den virksomhed, du repræsenterer, samt varetage vores indbyrdes samarbejde.

Retsgrundlaget er varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at kunne varetage vores indbyrdes samarbejde, herunder eksempelvis at kunne kontakte dig og levere eller modtage de produkter/ydelser, som vi har aftalt.

Oplysningerne i systemet kan vi eventuelt også sammenkøre med oplysninger om andre kunder, samarbejdspartnere, leverandører, hjemmesidebesøgende, etc., med det formål at lave forskellige former for statistikker og opgørelser.

Retsgrundlaget er varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Behandling af persondata i anden sammenhæng

Nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne sende vores nyhedsbreve til dig.

I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os.

Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig.

Retsgrundlaget for ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, eksempelvis ved at trykke på “Unsubscribe” i et nyhedsbrev, vi sender til dig, eller ved at du henvender dig til os via kontaktoplysningerne angivet nedenfor eller.

Henvendelser

Når du kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, eksempelvis kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os i din henvendelse.

Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

Retsgrundlaget er varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er vores behandling og besvarelse af din henvendelse.

Hvis du kontakter os som privatperson som led i et eksisterende kundeforhold med os, er retsgrundlaget eventuelt i stedet opfyldelsen af den kontrakt, vi har indgået, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for et af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores it-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed med det formål at kunne kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter.Du vil da eventuelt blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

Retsgrundlaget er varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, og/eller (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, eksempelvis ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

Retsgrundlaget er varetagelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå.

Cookies

Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik som du finder her https://myinnerme.com/cookiepolitik/.

Retsgrundlaget er dit samtykke givet i medfør af cookiebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1148 af 9. december 2012 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr).

Modtagere og videregivelse af personoplysninger mv.

Modtagere og videregivelse

Visse oplysninger opbevares hos vores databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (eksempelvis backup, hosting af hjemmeside mv.) samt betalingsformidling, vi får løst eksternt. Opbevaring af oplysningerne hos eksterne samarbejdspartnere (vores databehandlere) er undergivet reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, der skal sikre, at dine oplysninger bl.a. ikke kommer uvedkommende i hænde.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne politik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis dette er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da som udgangspunkt den samme som beskrevet oven for i forhold til vores egen behandling. Du skal dog være opmærksom på, at du i nogle tilfælde selv videregiver personoplysninger via Appen, hvis du vælger at dele oplysninger, du indtaster i Appen, og disse oplysninger indeholder personoplysninger.

Opbevaring

Slettepolitik

Vi opbevarer og behandler som udgangspunkt personoplysninger så længe, det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger er indsamlet. Som udgangspunkt sletter og/eller anonymiserer vi personoplysninger i henhold til følgende principper, medmindre vi stadig benytter de konkrete oplysninger:

Oplysninger om køb: 5 år efter udløbet af det år, købet skete
Oplysninger som du har indtastet i Myinneme (herunder dine profiloplysninger og dagbøger): 1 år efter, dit abonnement ophører
Oplysninger om brug af Appen: 1 gang om måneden
Oplysninger om samarbejdspartnere: 1 gang hvert 3. år
Henvendelser: 1 gang hvert 2. år
E-mailadresse tilmeldt nyhedsbrev: Når du afmelder dig nyhedsbrevet]
Oplysninger indsamlet på baggrund af cookies og lignende teknologier: 1 gang om året (bemærk at cookies kan være lagret på din enhed i længere tid – se også vores cookiepolitik, https://myinnerme.com/cookiepolitik/)

Anmodning om sletning

Du kan altid henvende dig til os med en anmodning om, at personoplysninger, som vi behandler om dig, slettes ved at kontakte os via kontaktoplysningerne angivet i punkt 8.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne herfor er opfyldt, og gennemfører i givet fald ændringer eller sletning uden unødig forsinkelse.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i den forbindelse ret til at:

  • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15),
  • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16),
  • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 17),
  • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18),
  • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 20), samt
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger (i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21).

Kontaktoplysninger

I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er:

Myinnerme ApS
Havnegade 39
1058 Copenhagen, Denmark
hello@myinnerme.com

Du kan læse mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt – eksempelvis som led i en klagesag.

Datatilsynets kontaktoplysninger er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefon 3319 3200, dt@datatilsynet.dk. Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/.