Literature used in connection with the development of apps Cognitive Behavior Therapy (CBT) programs

Brooks, F. (2019) Den store bog om følelser. Lamberth https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A47512301

Bradley, S.J. (2000) Affect Regulation and the Development of Psychopathology. The Guilford Press. https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=WABHfcmlhOcC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Affect+Regulation+and+the+Development+of+Psychopathology&ots=7zVmgD4CGs&sig=lHr997SF4HJAZs2s3QyqFzOJxks&redir_esc=y#v=onepage&q=Affect%20Regulation%20and%20the%20Development%20of%20Psychopathology&f=false

Costello, E.J., Egger, H., Copeland, W., Erkanli, A. The developmental epidemiology of anxiety disorders: Phenomenology, prevalence, and comorbidity. January 2011, DOI:10.1017/CBO9780511994920.004

https://www.researchgate.net/publication/280778785_The_developmental_epidemiology_of_anxiety_disorders_Phenomenology_prevalence_and_comorbidity

Cuijpers, P., Donker, T., Straten, A., Li, J. Is guided self-help as effective as face-to-face psychotherapy for depression and anxiety disorders? A systematic review and meta-analysis of comparative outcome studies. December 2010, Psychological Medicine 40(12):1943-57

https://www.researchgate.net/publication/43226466_Is_guided_self-help_as_effective_as_face-to-face_psychotherapy_for_depression_and_anxiety_disorders_A_systematic_review_and_meta-analysis_of_comparative_outcome_studies

Datillio, F. M. (2012) Kognitiv adfærdsterapi med par og familier. Dansk Psykologisk Forlag A/S. https://books.google.dk/books?hl=en&lr=&id=ErZ8Be5s2GAC&oi=fnd&pg=PR1&dq=frank+dattilio+cognitive+behavioral+therapy&ots=JC8cdK1xe8&sig=ScpzsgN5Q8xZ71Dy7xjhZAkM3Zk&redir_esc=y#v=onepage&q=frank%20dattilio%20cognitive%20behavioral%20therapy&f=false

Dehn, M.-L. V. S. (2017) Slip fri for perfektionismens greb. Muusmann Forlag.

https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Slip+fri+for+perfektionismens+greb.+&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-4GdKeV3e4kSpCKFWpJh5cqbM6ffRvXgNG8vCMwNeAFI&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog&facets%5B%5D=facet.type%3Abog#content

Du, Y, Kou, J. The validity, reliability and normative scores of the parent, teacher and self report versions of the Strengths and Difficulties Questionnaire in China. February 2008. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health 2(1):8. https://www.researchgate.net/publication/5407681_The_validity_reliability_and_normative_scores_of_the_parent_teacher_and_self_report_versions_of_the_Strengths_and_Difficulties_Questionnaire_in_China

Faber, A. og Mazlish (1991) Om at tale så mine børn lytter og at lytte så de taler. Gyldendals Bogklubber. https://www.fatherly.com/play/the-classic-parenting-book-how-to-talk-so-kids-will-listen-in-under-1000-words/

Fleischer, A.V. og Mølbak, R. (2011) Gal på alt og alle. Peter og Sofie og problemvrede. Dansk Psykologisk Forlag A/S. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A28949677

Fredman, G. (2003) Death Talk. Karnac. https://dk1lib.org/book/2554739/62df39

From, K. og Mølbak, R. (2016) Ingen er perfekt. Om børn, perfektionisme og selvkritik. Dansk Psykologisk Forlag A/S. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A52652340

Gerlach, J. (2008) Pårørende – råd og vejledning til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Psykiatrifondens Forlag. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A27387578 

Glistrup, K. (2014) Hvad børn ikke ved… Har de ondt af. Hans Reitzels Forlag. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Hvad+b%C3%B8rn+ikke+ved%E2%80%A6+Har+de+ondt+af.+&select_material_type=bibdk_frontpage&op=S%C3%B8g&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-pe1zlDhLcMnwyHBtH3k7rfqEFV4kk1aB6s_mS-3Rf1E&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage&facets%5B%5D=facet.type%3Abog#content

Glistrup, K. (2015). Indeni mig… og i de andre – en bog om børn og følelser. Gyldendal. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Indeni+mig%E2%80%A6+og+i+de+andre+%E2%80%93+en+bog+om+b%C3%B8rn+og+f%C3%B8lelser&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-yBJBSmjmDC1Ia1lzVHcWC4k_vuiH5jldrBK1FUJILHM&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content

Glistrup, K. (2016) Snak om det… med alle børn – en bog om angst, depression, stress og traumer. PsykInfoMidt. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Snak+om+det%E2%80%A6+med+alle+b%C3%B8rn+%E2%80%93+en+bog+om+angst%2C+depression%2C+stress+og+traumer&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-PhdBkAL9b5nX9pBjIPEc40MkBmz6BRPJmAygs1FCYlI&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content

Goodman, R. The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry, 1997 Jul;38(5):581-6. doi: 10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9255702/

Gullestad, S.E. og Killingbo, B. (2007) Underteksten – psykoanalytisk terapi i praksis. Akademisk Forlag. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Underteksten+%E2%80%93+psykoanalytisk+terapi+i+praksis&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-HBeDZM62EhUF0LNnRX7p6ZZlXpi645cbxo4pcsRutWo&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content og https://infolink2020.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15486.pdf

Gulliver, A., Griffiths, K.M., Christensen, H. Perceived Barriers and Facilitators to Mental Health Help-Seeking in Young People: A Systematic Review. December 2010. BMC Psychiatry 10(113):113.

https://www.researchgate.net/publication/49715995_Perceived_Barriers_and_Facilitators_to_Mental_Health_Help-Seeking_in_Young_People_A_Systematic_Review

Hagelquist, J.Ø. (2015) Mentaliseringsguiden. Hans Reitzels Forlag. https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/indsatser/mentaliseringsguiden

Hart, S. (2006) Betydningen af samhørighed. Om neuroaffektiv udviklingspsykologi. Hans Reitzels Forlag. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A26497272 og http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15084.pdf

Hill, C. et al. Navigating the development and dissemination of internet cognitive behavioral therapy (iCBT) for anxiety disorders in children and young people: A consensus statement with recommendations from the #iCBTLorentz Workshop Group. Internet Interventions, Volume 12, June 2018, Pages 1-10. https://scholar.google.dk/citations?view_op=view_citation&hl=da&user=L5q1RTYAAAAJ&citation_for_view=L5q1RTYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C og https://doi.org/10.1016/j.invent.2018.02.002 

Hoffman, M. (2013) Den store bog om følelser. Carlsen. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Asquith+den+store+bog+om+f%C3%B8lelser&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-V8GgQwTcR8FdWihOVsx3_keyheMtNnoaNdiukbc1y1w&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage#content

Hougaard, E. (2006) Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi. En vejledning for klienter og behandlere. Dansk Psykologisk Forlag A/S. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/13990.pdf Og https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Kognitiv+behandling+af+panikangst+og+socialfobi.+En+vejledning+for+klienter+og+behandlere.+&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-ZCV45mWMV-U7NVZjUB7Qmnw6Qmt_91lF_9PovMMP4Tg&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content

Huebner, D. (2015) What to Do When Your Temper Flares: A Kid’s Guide to Overcoming Problems With Anger. https://www.apa.org/pubs/magination/441B005

Jungersen, M. og Baunshøj, H. (2016) Pigekonflikter. Dansk Psykologisk Forlag. https://sites.google.com/site/abopsadea/pigekonflikter-vmevt

Lahme, J. (2009) Sig farvel. Hvad præster ved om sorg. Rosinante. https://sites.google.com/site/ukigblactiotjnpa4eh/negmetili-jztbdityv og https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Sig+farvel.+Hvad+pr%C3%A6ster+ved+om+sorg.+&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-nWzEUgp0ycSICHr2n73rs1D8YP2tV5fjywjqoMPrFD4&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content

Leth, I. og Esbjørn, B.H. (2012) Angst hos børn. Kognitiv terapi i teori og praksis. Dansk Psykologisk Forlag A/S. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Angst+hos+b%C3%B8rn.+Kognitiv+terapi+i+teori+og+praksis.+&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-Wdpcm5U_VwIVmlY4PqsxI6SNkVk-bX5f1HwkwKdsSlo&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content og https://viden.sl.dk/artikler/boern-og-unge/psykiatri/angst-hos-boern-kognitiv-terapi-i-teori-og-praksis-en-haand-for-professionelle/

Mash, E.J. og Wolfe, D. A. (2002) Abnormal Child Psychology. Wadsworth. https://books.google.com.cu/books?id=D-UJAAAACAAJ&source=gbs_book_other_versions_r&cad=2

Mogensen, J. R. og Engelbrekt, P. (2017) At forstå sorg. Teoretiske og praktiske perspektiver. Samfundslitteratur. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A50514412 og https://samples.pubhub.dk/9788759323403.pdf

Nannestad, M.H. og Nielsen, S. W. (2016) Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre. Dansk Psykologisk Forlag. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A52671817

Og http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Psykologi/Kend_dine_folelser/

Plummer, D. (2005) Helping Adolescents and Adults to Build Self-Esteem. Jessica Kingsley Publishers. https://books.google.dk/books/about/Helping_Adolescents_and_Adults_to_Build.html?id=vM7hnwIi68kC&redir_esc=y

Plummer, D. 2007) Helping Children to Build Self-Esteem. Jessica Kingsley Publishers. https://books.google.dk/books/about/Helping_Children_to_Build_Self_Esteem.html?id=hI7s8S1E2JsC&redir_esc=y

Rapee, R.M., Wignall, A., Spence, S.H., Cobham, V. og Lyneham, H. (2012) Hjælp dit ængstelige barn. Trin-for-trin-guide til forældre. Dansk Psykologisk Forlag A/S. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A29404607 og https://books.google.dk/books/about/Hj%C3%A6lp_dit_%C3%A6ngstelige_barn.html?id=KjQwMwEACAAJ&redir_esc=y

Rickwood, D., Deane, F.P., Wilson, C.J. When and how do young people seek professional help for mental health problems? November 2007, The Medical journal of Australia 187(7 Suppl):S35-9, DOI:10.5694/j.1326-5377.2007.tb01334.x

https://www.researchgate.net/publication/5937055_When_and_how_do_young_people_seek_professional_help_for_mental_health_problems

Robillard, J.M., Feng, T.L., Sporn, A.B., Lai, J., Lo, C., Ta, M., Nadler, R. Availability, readability, and content of privacy policies and terms of agreements of mental health apps. Internet Interventions 17 (2019) 100243. https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100243

Seligman, M.E.P., Walker, E.F. og Rosenhan, D.L. (2001). Abnormal psychology. W.W. Norton & Company. https://www.amazon.com/Abnormal-Psychology-Seligman-Rosenhan-Hardcover/dp/B00E2RJPAI

Siegel, D. og Hartzell, M. (2016) Parenting from the Inside Out. How a deeper self-understanding can help you raise children who thrive. Scribe. https://www.davenport.wednet.edu/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=1030&dataid=1245&FileName=4%20Parenting%20from%20the%20Inside%20Out.pdf

Og https://www.youtube.com/watch?v=uV87Bg3SLfM og https://www.youtube.com/watch?v=Gkfv6oU4nEA

Silverman, W., Pina, A. Evidence-Based Psychosocial Treatments for Phobic and Anxiety Disorders in Children and Adolescents. February 2008, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 37(1):105-30, DOI:10.1080/15374410701817907

https://www.researchgate.net/publication/5408451_Evidence-Based_Psychosocial_Treatments_for_Phobic_and_Anxiety_Disorders_in_Children_and_Adolescents

Stallard, P. (2019) Thinking good – feeling better. Wiley and Sons. https://www.folkeskolen.dk/41621/gode-tanker—gode-foelelser og https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/thinking-good-feeling-better-a-cognitive-behavioural-therapy-work og https://books.google.dk/books/about/Thinking_Good_Feeling_Better.html?id=hH9xDwAAQBAJ&redir_esc=y

Stjerneklar, S. (2018) Internet-based Cognitive Behavioral Therapy for Adolescents with Anxiety Disorders: PhD Dissertation. Aarhus Universitet, Department of Psychology. https://scholar.google.dk/scholar?hl=da&as_sdt=0,5&cluster=5756245028095964999

Stjerneklar, S., Hougaard, E., McLellan, L.F., Thastum, M. (2019)

A randomized controlled trial examining the efficacy of an internet-based cognitive behavioral therapy program for adolescents with anxiety disorders. Public Library of Science. https://scholar.google.dk/citations?view_op=view_citation&hl=da&user=L5q1RTYAAAAJ&citation_for_view=L5q1RTYAAAAJ:YsMSGLbcyi4C

Tholstrup, A. (1996) Det lille barn og dig. Hverdagsliv og stærke følelser i børnefamilien. Fremad. https://bibliotek.kk.dk/ting/object/870970-basis%3A21487716

Thomsen, J.P. (2014) Når det aldrig er godt nok – en guide til perfektionistiske børn og unge. Frydenlund. http://infolink2019.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18805.pdf

Thomsen, J.P. (2016) Hvad tænker de andre? Socialfobi hos børn og unge. Frydenlund. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A52752434

Thomsen, J. (red.) (2011) Om døden. FADL’s forlag. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Om+d%C3%B8den&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-8OcttIlFKc7FKt6GaQuzLuLnMhoBG8RhkgEPoQe7RL4&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content

Torous, J., Powell, A. C. Current research and trends in the use of smartphone applications for mood disorders. Internet Interventions, Volume 2, Issue 2, May 2015, Pages 169-173 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782915000135

Verner, M, Hansen, H. (2021) Vidensafdækning af tidlige indsatser rettet mod børn og unge med angst eller depression. VIVE – Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd https://www.vive.dk/media/pure/16236/5762473

Weineland, S., Ribbegårdh, R., Kivi, M. Bygdell, A., Larsson, A,. Transitioning from face-to-face treatment to iCBT for youths in primary care – therapists’ attitudes and experiences. Internet Interventions, Volume 22, December 2020, 100356. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782920301226

Whitehouse, E. og Pudney, W. (1996). A volcano in my tummy. Helping children to handle anger. A resource book for parents, caregivers and teachers. New society publishers.

https://books.google.dk/books/about/A_Volcano_in_My_Tummy.html?id=YF3xihsrvUwC&redir_esc=y

Zetterberg, M., Carlbring, P., Andersson, G., Berg, M., Shafran, R., Rozenta, A. Internet-based cognitive behavioral therapy of perfectionism: Comparing regular therapist support and support upon request. Internet Interventions 17 (2019) 100237. https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.02.001

Østergaard, L. (2010) Himmelby – min mindebog. Forlaget Alfa. https://bibliotek.dk/da/search/work?search_block_form=Himmelby+%E2%80%93+min+mindebog.+&select_material_type=bibdk_frontpage%2Fbog&op=S%C3%B8g&delimiter=term.workType%3Dliterature&year_op=%2522year_eq%2522&year_value=&form_build_id=form-6qS-jFdsVmFDEHAnHI_uFmykj3mcjrlDNFcmm9VqTyc&form_id=search_block_form&sort=rank_frequency&page_id=bibdk_frontpage%2Fbog#content

Aaen, C. (2011) Lev med dine følelser. Psykiatrifondens Forlag. https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis%3A29132607