En ny värld
I den tid vi genomgår är det väldigt naturligt att vi upplever starka känslor som t.ex. ångest, sorg och depression. Vi kanske känner oss mer maktlösa, och tänker att världen och framtiden har blivit svårare att se framför sig och leva i. Därför har vi utvecklat ett program om oro för Corona som vi hoppas kan lugna våra barn och unga människor.

Hur reagerar du?
Huruvida du har faktiska symptom på Covid-19 eller om du har en underliggande medicinsk sjukdom är inte det viktigaste när det kommer till sjukdomsångest. Utmaningen är hur du svarar på den och hanterar dina symptom eller tillstånd. Om du reagerar med t.ex. oro, kontroller eller undviker alltihop så kan sjukdomsångest vara ett problem för dig.

Negativa tankar
Särskilt i dessa instabila och oförutsägbara tider med pandemin blir fler människor drabbade av negativa tankar och föreställningar om vem de är, hur de mår och vad de kan göra för att få det bättre med sin mentala hälsa.

Många Google-sökningar
Unga letar sig ofta till ställen där de kan kolla upp om det finns något de kan göra för att få hjälp. Därför har vi tagit fram en checklista för Corona-ångest där man kan stämma av om det är en bra idé att kolla upp sin ångest, och kolla närmare på vad man kan göra om man oroar sig mycket om Coronan.
Alla tänker på sin hälsa då och då, och det är klokt. Men ibland kan det bli för mycket. Det kan vara en indikation på att det finns många känslor på insidan som vi behöver titta närmare på och kanske prata mer om. Alla reagerar olika.

Checklistan
Fundera på om du svarar ja eller nej på dessa uttalanden:

  • Jag är bekymrad över min hälsa
  • Jag är bekymrad över om jag har eller kommer få Covid-19
  • Jag är bekymrad över om mina kroppsliga signaler betyder att jag är allvarligt sjuk
  • Mentala skannar jag av min kropp och mina tankar för att se om något är fel
  • Jag riktar min uppmärksamhet på mina kroppsliga signaler
  • Jag kontaktar ofta min läkare för att prata om huruvida jag har Covid-19 och om jag får testas
  • Jag fortsätter oroa mig för om jag har Covid-19 även om jag har testat negativt
  • Jag undviker människor, platser och aktiviteter som utlöser specifika kroppsliga signaler eftersom jag är rädd för de kroppsliga signalerna

Få hjälp för din oro för Corona
Om du svarar ja ofta eller ganska ofta på de flesta frågorna så rekommenderar vi att du jobbar med din oro för Corona. För många kan det hjälpa att lära sig hur man hanterar olika typer av oro, och att fundera över att prova nya metoder när man har det svårt. Därför har vi utvecklat ett kort program om oro för Corona som du kan lyssna på i appen.

Du kan också använda övningarna för att hitta balans i livet nu när Coronan är en del av vår vardag. Många barn och unga kan gynnas av att genomföra övningar och fundera över hur de förhåller sig till sina känslor under kris, med ett problem som är helt osynligt.